Urząd miasta Gdynia

Gdynia – aura, nastrój oraz atrakcje
Zona klimatyczna, w której leży Gdynia, zwana jest umiarkowaną, przejściową. Ta przejściowość połączona jest z faktem, iż klimat posiada zarówno przymiotniki morskie, jak oraz kontynentalne. Niesamowity wpływ na klimat Gdyni i terenów przyległych ma bezpośrednie graniczenie obszaru z Morzem Bałtyckim. Wody morskie posiadają tę właściwość, iż podwyższają, a też obniżają temperaturę atmosfery w tej miejscowości, co jest niemarginalnie różne od cech klimatycznych obszarów położonych w głębi lądu. Zmiany – podwyższenie, lub obniżenie temperatury ma precyzyjny związek z dominującą porą roku i godnie od niej zależy. Gdynia zaliczana jest do miast Polski, które charakteryzują się znaczącym nasłonecznieniem – więcej na Dzielnice Gdyni. Wartość ta dla omawianego miasta jest jedną z najogromniejszych w naszym kraju. I tak oto średnie nasłonecznienie na przełomie maja oraz czerwca wynosi 20,66 MJ/m2. Konsultując klimat Gdyni, należałoby również nadmienić o wilgotności. Dlatego że i te wartości cechują się tym, iż są trochę wyższe. I tak oto, na przykład w porze zimowej wilgotność dla Gdyni wynosi około 82%, z kolei w porze letniej są nieco niższe. Najniższą wilgotnością znamionuje się miesiąc czerwiec. W tym przypadku omawiana wartość sięga 74%.